Skip to content back to nav
 
 

Aula

AULA

Aula afløser Skoleintra på skoleområdet, og Famly på dagtilbudsområdet. Aula er en digital platform, som kommer til at danne rammen om samarbejdet med forældre og skole/dagtilbud.

Skoleintra afløses af Aula fra skoleåret 2019/2020 - med start 1. august.

På daginstutionsområdet afløses Famly af Aula fra medio 2020. Den endelige tidsplan er endnu ikke fastsat.

Hovedformålet med Aula er at styrke:

Sammenhæng:  Én indgang til de vigtigste digitale platforme for alle brugere
Samarbejde: En platform til styrket samarbejde omkring barnet
Sikkerhed: Beskyttelse af barnets data
Brugervenlighed og overblik: Nem adgang til al information om barnets liv

Se filmen om Aula her

Én indgang til al information

Forældre kan herfra kommunikere med personalet, se informationer om deres barns skolegang uden at skulle ind på forskellige systemer og hjemmesider.

Personalet kan kommunikere med forældre, medarbejdere, kollegaer og eksterne parter, have adgang til de forskellige portaler/digitale undervisningsmidler og nogle af de andre funktioner, som man kender fra Famly/SkoleIntra.

Aula indeholder et sikkert besked- og fildelingssystem, hvor data vil blive opbevaret og formidlet med udgangspunkt i fællesoffentlige principper og standarder for sikkerhed.

Hertil kommer kalenderfunktioner, opslagstavler, beskedfunktioner, gallerier, adgang til digitale undervisningsmidler og platforme som Meebook, Forlagene og meget mere.

Aula kan bruges på en computer, tablet og smartphone.

Tidsplanen:

Se hvordan Aula rulles ud i Egedal Kommune i foråret 2019.

Se oversigten her - Implementeringsplan Aula