Skip to content back to nav
 
 

For medarbejderne

På denne side vil der kunne findes information målrettet Egedal Kommunes personale ift. Aula

Se filmen om Aula her

Vigtige milepæle i 2019

Februar-marts
Der uddannes i alt 36 superbrugere både administrative og pædagogiske.

Februar - april/maj
Aula testes og sættes op så superbrugerne kan øve sig og være klar til at undervise deres kolleger.

Allerede i maj-april vil lærere og skolepædagoger have tilgang til Aula.

April-maj
De pædagogiske superbrugere uddanner deres respektive kollegaer. Der lægges en plan for disse aktiviteter individuelt på skolerne

Juni
Datamigrering - oprydning og overflytning af data: Udvalgte data fra SkoleIntra gemmes i bestemte mapper, som senere automatisk bliver overført til Aula. Der kommer en nøjagtig instruktion i, hvordan de udvalgte data behandles i forbindelse overførsel til Aula.

August
Aula tages i brug. Forældre og elever får adgang - SkoleIntra lukkes. 

 

Læs infobrevet til alle pædagogiske medarbejdere