Skip to content back to nav
 
 

Kørsel mellem hjem og skole

HT-Bus.jpg

Opfylder du nogle få betingelser kan du søge om transport til dit barn - til og fra skole.

Du kan søge om buskort eller zonekort til barn, hvis afstanden mellem hjem og skole er for lang, eller der er tale om en trafikfarlig vej.

  • Der kan gives tranport, hvis dit barn går på en skole, knyttet til det skoledistrikt I bor i. 
  • Der kan gives fri kørsel til elever der er visiteret til andet skoletilbud.
  • Der gives ikke transport, hvis du har valgt en skole til dit barn i et andet skoledistrikt end det du tilhører

Afstand mellem hjem og distriktsskole

  • Børnehaveklasse: Mere end 2,5 km
  • 1.-3. klasse: Mere end 2,5 km
  • 4.- 6. klasse: Mere end 6 km
  • 7.- 9. klasse: Mere end 7 km
  • 10. klasse: Mere end 9 km

Du kan søge om bus-/eller zonekort hvis ovenstående betingelser er opfyldt.
Ansøgningen sendes til skoledagtilbud@egekom.dk


Køreplaner 2017 - 2018

Køreplan Lærkeskolen og Ganløse Skole

Køreplan Slagslunde Skole og Ganløse Skole

Køreplan Toftehøjskolen og Maglehøjskolen


Sygekørsel

Kommer en elev til skade er kommunen forpligtet til at sørge for befordring, i form af kørselsgodtgørelse til forældre - eller kørsel med bus/taxa

Ansøger skal  indhente attest fra læge, skadestue eller hospital, som dokumenterer behovet for sygetransport - herunder start og slutdato.
Dokumentationen skal vedlægges ansøgningen