Skip to content back to nav
 
 

Befordring mellem hjem og skole

HT-Bus.jpg

Elever kan søge om befordring til og fra skole, hvis afstanden mellem hjem og skole er for lang, eller eleven er nødt til at gå ad en trafikfarlig vej.

I følge Folkeskolelovens § 26 kan skoleelever få fri befordring til og fra distriktsskolen, hvis afstanden mellem hjem og skole er for lang, eller der er tale om en trafikfarlig vej.
Bemærk:
Der er ikke fri befordring for elever der undervises andet sted end distriktsskolen, med undtagelse af elever der er visiteret til andet skoletilbud.

Du kan ansøge om buskort eller zonekort, hvis nedenstående betingelser er opfyldt.

Afstand mellem hjem og distriktsskole

  • Børnehaveklasse: Mere en 2,5 km
  • 1.-3. klasse: Mere end 2,5 km
  • 4.- 6. klasse: Mere end 6 km
  • 7.- 9. klasse: Mere end 7 km
  • 10. klasse: Mere end 9 km

Ansøgningen sendes til skoledagtilbud@egekom.dk 

Skolekørsel 2016 - 2017

Køreplan Lærkeskolen og Ganløsseskolen

Køreplan Slagslunde skole og Ganløseskole

Toftehøjskolen og Maglehøjskolen

Køreplan Søagerskolen

Sygekørsel
Kommer en elev til skade er kommunen forpligtet til at sørge for befordring - i form af kørselsgodtgørelse til forældre - eller kørsel med bus/taxa.
Du skal selv sørge for at indhente attest fra læge, skadestue eller sygehus, som dokumenterer behovet for sygetransport - herunder start og slutdato.