Skip to content back to nav
 
 

Kørsel mellem hjem og skole

HT-Bus.jpg

OBS. Ny busrute i Smørum fra den 6. august 2017. Kontakt Movia for information om tider og stoppesteder.

Elever kan søge om kørsel til og fra skole.

Du kan søge om at få dit barn kørt til og fra skole, hvis afstanden mellem hjem og skole er for lang, eller der er tale om en trafikfarlig vej.

  • Du kan gives tranport, hvis dit barn går på en skole, knyttet til det skoledistrikt I bor i. 
  • Der kan gives fri kørsel til elever der er visiteret til andet skoletilbud.
  • Der gives ikke transport, hvis du har valgt en skole til dit barn i et andet skoledistrikt end det du tilhører.


Du kan ansøge om buskort eller zonekort, hvis nedenstående betingelser er opfyldt.
Ansøgningen sendes til skoledagtilbud@egekom.dk 

Afstand mellem hjem og distriktsskole

  • Børnehaveklasse: Mere end 2,5 km
  • 1.-3. klasse: Mere end 2,5 km
  • 4.- 6. klasse: Mere end 6 km
  • 7.- 9. klasse: Mere end 7 km
  • 10. klasse: Mere end 9 km

Skolekørsel 2016 - 2017

Køreplan Lærkeskolen og Ganløsseskolen

Køreplan Slagslunde skole og Ganløseskole

Toftehøjskolen og Maglehøjskolen

Køreplan Søagerskolen

Sygekørsel

Kommer en elev til skade er kommunen forpligtet til at sørge for befordring, i form af kørselsgodtgørelse til forældre - eller kørsel med bus/taxa

Ansøger skal  indhente attest fra læge, skadestue eller hospital, som dokumenterer behovet for sygetransport - herunder start og slutdato.
Dokumentationen skal vedlægges ansøgningen