Skip to content back to nav
 
 

Kvalitetsrapport for folkeskolen

Læsning i skole 22.jpg

Kvalitetsrapporten - et værktøj til dokumentation og samarbejde.

Kvalitetsrapporten skal ses som et værktøj der sikrer dokumentation og samarbejde mellem lokale politikere, skoler og Center for Skole og Dagtilbud, om udvikling og evaluering af kvaliteten i folkeskolen.

Målet er

  • At skabe mulighed for en grundigere opfølgning på den foregående rapports konklusioner.
  • At skabe bedre muligheder for inddragelse af lærere og skolebestyrelser i arbejdet med kvalitetsrapporten, som skal ses som et udviklingsredskab.
  • At forbedre kvalitetsrapporten som styringsredskab.
  • At skabe bedre sammenhæng mellem kvalitetsrapport, politiske budgetmål, og skolernes egne udviklingsmål.
  • At kvalitetsrapporten bliver et værktøj, der optimerer Byrådets  og skolernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af Egedal Kommunes skolevæsen.