Skip to content back to nav
 
 

Rapport om nye læringsfællesskaber

Læringsfællesskab på skole i Århus

Børnene i Egedal har brug for nyrenoverede skoler til både leg og læring.

Derfor har konsulentvirksomheden Brøndum & Fliess i 2018 fået til opgave at involvere forældre, elever, pædagoger, lærere og politikere i en arbejdsproces med forskellige scenarier for, hvordan vi over de næste 10 år kan helhedsrenovere en række skolebygninger og skabe nogle nye og bedre rammer for børnene.

Brøndum & Fliess har udarbejdet en rapport, hvor konsulentvirksomheden anbefaler, at skolerne bliver samlet på færre kvadratmeter.
Det kan skabe økonomisk råderum til at ombygge en række skoler med nye lækre læringsmiljøer og kreative rum i fællesskab med dagtilbud, klubber og kulturhuse. De nye skoler skal også kunne anvendes fleksibelt uden for skoletiden af foreninger, spejdere, aftenskoler m.fl.

Byrådet ønsker en åben og demokratiske proces, hvor der er god tid og rum til at drøfte scenarierne i et langsigtet perspektiv, der skal spille sammen med kommunens øvrige anlægsprojekter og ønske om at bruge alle bygninger mere fleksibelt.