Skip to content back to nav
 
 

Skoleindskrivning

born i skole.jpg

Den digitale indskrivning er nu lukket.
Henvendelse kan ske til Center for Skole og Dagtilbud via mail.

Indskrivningsportal er tilgængelig via dette link:

Skriv dit barn op til skolestart (skoleindskrivning)

Du har krav på at få optaget dit barn i distriktsskolen, men der er også mulighed for optagelse i en af kommunens andre distriktsskoler - forudsat at der er plads.

Frit skolevalg
Ønsker du at få dit barn indskrevet i en anden skole, angives det ved den digitale skoleindskrivning.

Vi vil - i videst muligt omfang - forsøge at imødekomme dit ønske.
Er det ikke muligt er følgende retningslinjer gældende:

 • Såfremt der er plads, sker optagelse indenfor Byrådets fastlagte rammer. 
 • Kommunens egne børn går forud for børn fra andre kommuner.
 • Elever der har søskende på den pågældende afdeling, optages før elever uden søskende.
 • Er elevtallet i en klasse 26 eller derover, optages ikke elever fra andre distrikter/kommuner.
 • Bemærk:  Er dit barn indmeldt i anden privatskole end Stenløse Privat Skole, skal du give besked til Center for Skole & Dagtilbud på mail skoledagtilbud@egekom.dk 
 • Bemærk:  Optages dit barn i anden skole end distriktsskolen, skal du selv sørge for transport.

Flytter du til kommunen 
Ønsker du dit barn indskrevet i børnehaveklasse, skal du i perioden;

 • August til December rette henvendelse til Center for Skole & Dagtilbud pr. mail
 • Januar til og med Juni rette henvendelse til det distrikt dit barn tilhører

Ved indskrivning i 1. - 10. klasse, skal du rette henvendelse til det distrikt dit barn tilhører

Overflytning og udmeldelse af dagtilbud

 • Overflytning fra dagtilbud til skole sker hvert år den 1. april
 • Overgår dit barn fra børnehave til SFO i Egedal Kommune, sker overflytning automatisk - du behøver derfor ikke at foretage dig noget.
 • Starter dit barn i privat skole, eller skole i anden kommune, skal du selv sørge for udmeldelse.
 • Udmeldelse skal ske via Den Digitale Pladsanvisning - der er mindst 30 dages opsigelsesvarsel til den sidste i en måned.