Skip to content back to nav
 
 

Nu er det snart tid til skoleindskrivning

born i skole.jpg

Indskrivning for kommende skolebørn foregår hvert år i uge december i uge 49 og 50.

Har du barn der skal starte i skole, vil du modtage brev i din e-boks i løbet af oktober måned om proceduren i forbindelse med skoleindskrivningen. 
Skoleindskrivningen skal ske digitalt med dit nemid, indenfor den angivne tidsfrist, som fremgår af brevet.
Har vi ikke modtaget din indskrivning indenfor denne frist, indskriver Center for Skole & Dagtilbud dit barn i den distriktsskole dit barn tilhører.
 
Du har krav på at få optaget dit barn i distriktsskolen, men der er også mulighed for optagelse i en af kommunens andre distriktsskoler - forudsat at der er plads.
 
Når indskrivningen er forbi, fordeler distriktsskolen eleverne på afdelingerne.
 
Der er undervisningspligt fra den 1. august, det kalenderår dit barn fylder 6 år, og børnehaveklassen er obligatorisk.
 
Læs mere om distrikts - og matrikelskolerne her 
og i folderen "Velkommen i skole" i dokumentboksen til højre. 
 

Frit skolevalg

Ønsker du at få dit barn indskrevet i en anden skole, angives det ved den digitale skoleindskrivning.
Vi vil - i videst muligt omfang - forsøge at imødekomme dit ønske.
Er det ikke muligt er følgende retningslinjer gældende:

 • Såfremt der er plads, sker optagelse indenfor Byrådets fastlagte rammer. 
 • Kommunens egne børn går forud for børn fra andre kommuner.
 • Elever der har søskende på den pågældende afdeling, optages før elever uden søskende.
 • Er elevtallet i en klasse 26 eller derover, optages ikke elever fra andre distrikter/kommuner.
 • Bemærk:  Er dit barn indmeldt i anden privatskole end Stenløse Privat Skole, skal du give besked til Center for Skole & Dagtilbud på mail skoledagtilbud@egekom.dk 
 • Bemærk:  Optages dit barn i anden skole end distriktsskolen, skal du selv sørge for transport.

Flytter du til kommunen 

Ønsker du dit barn indskrevet i børnehaveklasse, skal du i perioden;

 • August til december rette henvendelse til Center for Skole & Dagtilbud pr. mail
 • Januar til og med juni rette henvendelse til det distrikt dit barn tilhører

Ved indskrivning i 1. - 10. klasse, skal du rette henvendelse til det distrikt dit barn tilhører

Overflytning og udmeldelse af dagtilbud

 • Overflytning fra dagtilbud til skole sker hvert år den 1. april
 • Overgår dit barn fra børnehave til SFO i Egedal Kommune, sker overflytning automatisk - du behøver derfor ikke at foretage dig noget.
 • Starter dit barn i privat skole, eller skole i anden kommune, skal du selv sørge for udmeldelse.
 • Udmeldelse skal ske via Den Digitale Pladsanvisning - der er mindst 30 dages opsigelsesvarsel til den sidste i en måned.