Skip to content back to nav
 
 

Skoleudsættelse

Børnehavebørn får læst historie.jpg

Er dit barn ikke skoleparat, er det muligt at søge om skoleudsættelse. Sidste frist for ansøgning er den 08.12.18

Skoleudsættelse beror på en individuel vurdering af, hvad der vil gavne dit barns udvikling bedst muligt.
I  vurderingen af om dit barn er skoleparat lægges der særligt vægt på følgende:

  • Social og mental modenhed
  • Sprog og udtryksformer
  • Praktiske færdigheder - herunder særligt selvhjulpenhed 

Ansøgning om skoleudsættelse

  • Du kan søge om skoleudsættelse i forbindelse med indskrivning til skole.
  • Ansøgning, vedlagt overgangsskema og handleplan fra børnehaven, og andre relevante dokumenter, sendes til os sikkert via DIGITAL POST-linket Skoleudsættelse herunder.
  • Overgangsskemaet fra børnehaven skal vedlægges. I modsat fald behandles ansøgningen ikke.
  • Ansøgning om skoleudsættelse skal ske i  forbindelse med at du indskriver dit barn i skole.