Skip to content back to nav
 
 

Klubtilbud i Egedal

Klubbørn der spiller bordfodbold

I Egedals klubber er der mulighed for at få et indholdsrigt fritidsliv sammen med dine jævnaldrende kammerater - fra 4. til 7. klasse efter skoletid.

Klubberne er for dig, der går i 4. - 7. klasse. Du bliver automatisk udmeldt den 31/7, det år du går i 7. kl. 

Fra 6. klasse tilbydes aftenklub - og alle klubber afholder informationsmøder/åbent hus, hvor du og dit barn kan få mere at vide om de mange aktiviteter.
Du vil modtage et brev i januar måned med nærmere information om dato og tidspunkt.
Fra 7. klasse og frem til du fylder 18 år, kan der tilbydes aftentilbud. 

Alle spørgsmål vedr. mad-/og materialekort skal ske direkte til klubben.

Indmeldelse

  • Indmeldelse skal ske via Den Digitale Pladsanvisning. Du kan indmelde fra dag til dag, og der er ingen venteliste.
  • Når dit barn er indmeldt i klub, sker overflytning fra SFO automatisk den 1. april.
  • Der gives ikke søskendetilskud til børn der er indmeldt klub.
  • For yderligere information se klubbernes egne hjemmesider på www.klubegedal.dk

Udmeldelse

  • Udmeldelse skal ske via Den Digitale Pladsanvisning til enten den 15 i en måned eller den sidste dag i en måned. 
  • Ønsker dit barn at skifte til anden klub, kontaktes pågældende klub