Skip to content back to nav
 

Fritidsklubber

Klubbørn der spiller bordfodbold

I Egedals klubber er der mulighed for at få et indholdsrigt fritidsliv sammen med dine jævnaldrende kammerater, fra 4. til 7. klasse efter skoletid.

Klubberne  er for dig  der går i 4. - 7. klasse.
Fra 6. klasse tilbydes aftenklub - og alle klubber afholder informationsmøder, hvor du og dit barn kan få mere at vide om de mange aktiviteter.

 • Idræt og udeliv
 • Teater 
 • Musik
 • Værksteder
 • Rollespil
 • Dyrehold

Fra 7. klasse til barnet fylder 18 år, kan der tilbydes aftentilbud. 
Alle klubber afholder informationsmøder, hvor du og dit barn kan få et indblik i de aktiviteter der tilbydes.

Indmeldelse

 • Når dit barn er indmeldt i klub, sker overflytning fra SFO automatisk den 1. april.
 • Der er mulighed for at komme i fritidsklub fra den 1. januar, det år dit barn  skal i 4. klasse. Ønskes denne mulighed skal du udmelde dit barn af SFO, med en måneds varsel.
 • Indmeldelse skal ske direkte i den ønskede klub.
 • Der gives ikke søskendetilskud til børn der er indmeldt klub.
 • For yderligere information se klubbernes egne hjemmesider på www.klubegedal.dk

Udmeldelse

 • Udmeldelse skal ske via Den Digitale Pladsanvisning med mindst en måneds varsel, til udgangen af en måned.
 • Udmeldelse fra aftenklub sker automatisk den måned dit barn fylder 18 år
 • Ønsker du at udmelde tidligere, skal du selv sørge for udmeldelse. Udmeldelse skal ske digitalt.
 • Ønsker dit barn at skifte til anden klub, kontaktes pågældende klub.