Skip to content back to nav
 
 

Børn og unge med handicap

Billed af børnehænder

Hvis jeres barn har et handicap eller sygdom, kan Egedal Kommune hjælpe jer, jeres barn og familie på vej.

Har I et barn med handicap, eller som har anden form for langvarig eller kronisk sygdom, kan jeres familie få et samarbejde med en rådgiver.

I vil have et tæt samarbejde, hvor rådgiveren yder råd og vejledning om de forskellige muligheder, der kan være for lige netop jeres familie.

Vi kan give råd og vejledning om de relevante støttemuligheder der er, som følge af barnets handicap. 

De forskellige muligheder for hjælp og støtte kan eksempelvis være:

  • Aflastning eller anden form for støtte 
  • Dagtilbud til børn med handicap
  • Overgangen fra institution til skole eller fra skole til voksenlivet

Borger.dk kan du læse meget mere om den hjælp I kan søge hos os.