Skip to content back to nav
 
 

Økonomisk kompensation

Penge1.jpg

Som forældre til et barn med handicap kan du få økonomisk kompensation for udgifter, som er direkte relateret til dit barns handicap.

For at være berettiget til kompensation, skal der være tale om, at barnet har en betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende og langvarig kronisk lidelse. 

Merudgifter

Som forældre til et barn med handicap vil det være muligt at få dækket nødvendige merudgifter, som er en direkte følge af dit barns handicap.

Merudgifter skal sandsynliggøres, og merudgifter dækkes som hovedregel som en løbende ydelse, der reguleres en gang årligt.

Tabt arbejdsfortjeneste 

Som forældre til et barn med handicap vil det være muligt at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du helt eller delvist passer dit barn i hjemmet.  

Tabt arbejdsfortjeneste kan både dækkes i form af faste løbende timer pr. uge eller ved dækning af enkeltdage. Der følges op på bevillingen af tabt arbejdsfortjeneste mindst en gang årligt.

 

borger.dk

borger.dk