Skip to content back to nav
 
 

Slut med skole og med barndom

Billed med pileskilt

Også for unge med handicap er afslutning af folkeskolen og 18 års fødselsdagen to vigtige tidspunkter, hvor særlig opmærksomhed og rådgivning er nødvendig.

Som ungt menneske står du overfor mange valg om dit liv og din fremtid.

Afslutning på folkeskolen

Når du er ved at afslutte folkeskolen, kan du i samarbejde med skolens uddannelsesvejleder lægge en plan for fremtiden. Denne plan tager udgangspunkt i dine ønsker, drømme og muligheder.

For dig som ung med handicap, vil der typisk være tale om uddannelsesmuligheder indenfor følgende områder:

  • Uddannelse på gymnasium, HF og teknisk skole med mulighed for mentortimer og forlænget skolegang
  • EGU; Erhvervsgrunduddannelse på to år, hvor der lægges stor vægt på praktik, og du i perioder får løn
  • STU; Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på tre år. Uddannelsen retter sig mod unge med handicap og særlige behov, som ikke er i stand til at tage en ordinær uddannelse, heller ikke med støtte

Når du bliver 18 år

Når du bliver 18 år skifter du juridisk status. For at sikre den optimale rådgivning til dig fremover vil du også skifte rådgiver i kommunen, hvor din nye rådgiver kender til lovgivningen for voksne handicappede.

Hvis du tidligere har haft en rådgiver i kommunen, vil der ske en overdragelse til voksenområdet i samarbejde med dine forældre, hvor I kan modtage vejledning om bl.a.:

  • fremtidig bolig
  • beskæftigelse
  • forsørgelse
  • værgemål
  • dækning af nødvendige udgifter
  • støttemuligheder