Skip to content back to nav
 
 

Dialog om arbejde og læring i skolen

3.400 elever har fået bærbare Chromebooks i skolen

Egedal Kommune og Egedals Lærerkreds har sammen inviteret kommunens lærere til dialog om deres arbejdstid og elevernes læring. Dialogen bliver en fælles referenceramme, når forvaltning, Lærerkreds og lederrepræsentanter snart skal revidere administrationsgrundlaget omhandlende lærernes opgaveløsning.

Nyhed skrevet af Vibeke Toft|27-09-2018

Egedal Kommune og Egedal Lærerkreds har ønsket at arbejde tættere sammen om at finde den mest optimale måde, som lærerne kan bruge deres arbejdstid og prioritere opgaver på. Derfor har centerchef i Center for Skole og dagtilbud Søren Trier Høisgaard og kredsformand Steen Herløv Madsen inviteret alle lærere og ledere til dialogmøder.

- På samme måde som OK18 er et nyt overenskomstforlig for hele det kommunale område, så ser jeg måden, hvorpå vi nu arbejder sammen i Egedal som en ny start for det lokale samarbejde. Et samarbejde som skal give lærere og børnehaveklasseledere de bedst mulige arbejdsvilkår til gavn for vores elever, siger Steen Herløv Madsen.

I løbet af september og oktober møder de to parter lærerne på de 4 distriktsskoler, hvor de løsninger og bekymringer omkring arbejdstid og opgaver er på dagsordenen.

Det handler om børn

Inden planlægningen af næste skoleår skal Egedal Kommune og Egedal Lærerkreds genforhandle det administrationsgrundlag, som skolerne skal bruge til at prioritere medarbejdernes tid og opgaver ud fra.

- Jeg er optaget af, hvordan lærerne i endnu højere grad bruger deres tid til gavn for eleverne og deres undervisning. Vi skal indenfor de økonomiske rammer, som politikerne udstikker, sørge for, at Egedal har et godt skolevæsen, som kan udfordre alle elever, have tilfredse forældre og personale og ledere, der kan arbejde professionelt. Det handler til syvende og sidst om, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan, siger Søren Trier Høisgaard.

Lærernes og ledernes input bliver taget med videre i processen omkring den nye administrationsaftale. Efter planen er den nye aftale på plads i begyndelsen af 2019 og vil træde i kraft til skoleåret 2019/2020.