Skip to content back to nav
 
 

Læsekompetencecenter

Læsning i skole 3.jpg

Læsekompetencecenteret i Egedal Kommune er et tilbud til elever i ordblindevanskeligheder fra alle kommunens folkeskole

Centeret tilbyder intensive kurser med udgangspunkt i elevernes individuelle læse- og skriveudvikling og brug af digitale hjælpemidler.

Alle elever, der er screenet for ordblindhed i tredje klasse, vil resten af deres skoletid blive fulgt af Læsekompetencecenteret i tæt samarbejde med læsekonsulenten og skolerne. 

Forældrene vil blive tilbudt et samarbejde med Læsekompetencecenteret, som blandt andet tilbyder forældrekurser. På den måde samarbejder elever, forældre og lærere om at udvikle elevernes skriftsprog. 

Målet er, at hver enkelt elev gennemfører sin skolegang bedst muligt på trods af sine ordblindevanskeligheder.

Læsekompetencecenteret er placeret på Hampelandskolen i Ølstykke. Lærerne vil dog altid tage stilling til, hvor det er hensigtsmæssigt at placere et undervisningsforløb.