Skip to content back to nav
 
 

Læsekompetenceplan

Piger læser bog i børnehaven.jpg

Med læsekompetenceplanen vil Egedal Kommune sætte endnu tydeligere fokus på børns sprog, læsning og læring

Der skal være en god sammenhæng i arbejdet med børns sprog, læsning og læring fra 0 - 18 år.

Tidlig sproglig udvikling er et godt udgangspunkt for, at børnene kan blive glade for at læse og skrive, men sprog og læseevner skal hele tiden stimuleres og vedligeholdes, hvis resultatet skal blive rigtig godt.

Indsatsen i dagtilbud, skole og fritid vil være forskellig, men med det fælles mål for øje, at læsning er alle fags moder.

De enkelte dagtilbud, fritidstilbud og skoler skal på denne baggrund selv tilrettelægge og implementere kommunens læsekompetenceplan, således at indsatsen i den enkelte enhed matcher det arbejde, der i øvrigt er i gang i skolen eller institutionen.

Den målrettede og sammenhængende indsats i dagtilbud, skole og fritidsinstitution skal ske i tæt samarbejde med forældre.
 

Læsekompetenceplan for 0 - 18 års området

Indledning Forord Dagtilbud Handleplan - vuggestue/dagpleje Handleplan - børnehave

Forord - indskoling Handleplan 0. klasse Handleplan - 1. klasse Handleplan 2. klasse Handleplan 3. klasse

SFO Mellemtrin Handleplan mellemtrin 

Udskoling Handleplane udskoling

Temahæfte - inklusion Temahæfte - læsevejledning

Bilag til læsekompetenceplanen

Dialogisk læsning Læseplan 0 -18 år Arbejdsmodel 1 Arbejdsmodel 2