Skip to content back to nav
 
 

Læsevanskeligheder

Læsning i skole 2.jpg

Boesagerskolen tilbyder undervisning til elever i 5. til 9. klasse med specifikke læse- og skrivevanskeligheder.

Boesagerskolen tilbyder undervisning til elever i 5. til  9. klasse med specifikke læse/-og skrivevanskeligheder.

Der oprettes to læsegrupper

  • En  for elever på 5. og 6. klassetrin.
  • En for elever på  7. og 8. klassetrin.
  • Der er plads til højst 6 elever pr. gruppe.
  • Forløbet evalueres løbende og revisiteres hvert år.
  • IT indgår som en naturlig del af undervisningen.
  • PC og iPads anvendes dagligt som arbejdsredskab.

Det tilstræbes at der undervises i alle fag, i begge læsegrupper, med hovedvægt på danskundervisning.
Alle elever tilknyttes en samarbejdsklasse på årgangen - svarende til deres alder.

Eleverne i læsegrupperne læser et antal timer i samarbejdsklassen, hvor de indgår på lige fod med de øvrige elever.
Som udgangspunkt læses klassens tid og de praktiske og musiske fag sammen med samarbejdsklassen.
Det vurderes individuelt, i hvilket omfang undervisningen i samarbejdsklassen følges.

Det tilstræbes at læsegruppens elever opnår kompetencer, så de er i stand til at gå til afgangseksamen efter 9. klasse.