Skip to content back to nav
 
 

Modersmålsundervisning

kirsebærblomst.jpg

Egedal tilbyder modersmålsundervisning.

Tilbud om modersmålsundervisning gives til børn der kommer fra og/eller har en forælder fra:

  • Medlemsstater i EU (Den Europæiske Union)
  • Lande som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejde
  • Færøerne og Grønland

Undervisningens formål

  • At sikre at eleven vedligeholder og udvikler kundskaber og færdigheder, og kan forstå det talte og skrevne modersmål og selv udtrykke sig mundtligt og skriftligt.
  • At fremme elevens  lyst til at beskæftige sig med sprog og kultur.
  • At styrke elevens internationale forståelse.

Undervisningens rammer fremgår af Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning.