Skip to content back to nav
 
 

Sprogvurdering

Piger læser bog i børnehaven.jpg

Alle børn i Egedal Kommune bliver sprogvurderet, når de er tre år gamle. Hvis der er bekymring for et barns sproglige udvikling, følger vi op med endnu en vurdering i femårsalderen. Alle børns sprog bliver igen vurderet, når de begynder i børnehaveklasse. Vurderingerne skal sikre, at alle børn får mulighed for at udvikle deres sprog bedst muligt.

Den sproglige udvikling har stor betydning for børns trivsel og læring i dagtilbud og i skolen. Sproget er på mange måder fundamentet for at kommunikere og lære nyt, og det spiller en vigtig rolle i børns leg og i udviklingen af sociale relationer.

Derfor sprogvurderer Egedal Kommune alle børn, når de er tre år gamle. Sprogvurderingen udføres af en pædagog i dagtilbuddet og kombineres med et spørgeskema, som forældrene skal udfylde. 

Sprogvurderingen i børnehaveklassen forestages af en af de voksne i klassen. Her er der også et spørgeskema, som forældrene skal udfylde. 

Ekstra opmærksomhed på den sproglige udvikling

I nogen tilfælde viser sprogvurderingen, at barnet har brug for ekstra opmærksomhed i forbindelse med den sproglige udvikling. Her laver pædagoger eller lærere og forældre i samarbejde en plan for, hvordan barnet bedst kan hjælpes i institutionen eller skolen og i hjemmet. 

Egedal Kommunes logopæder og tosprogsvejleder indgår i samarbejdet, når det er relevant for det enkelte barns sproglige udvikling. 

Fakta om sprogvurderingen

Selve sprogvurderingen foregår ved, at pædagogen i børnehaven gennemfører nogle opgaver sammen med barnet. Sprogvurderingen består af et billedmateriale og et spørgeskema. Barnet skal udpege nogle billeder, fortælle en lille historie ud fra en billedserie og benævne nogle billeder. 

Barnets svar noteres i et skema og bliver registreret i et elektronisk program, som kan udregne, om barnet har en alderssvarende sproglig udvikling. Desuden skal pædagogen svare på en række spørgsmål vedrørende barnets brug af sprog i hverdagen.