Skip to content back to nav
 
 

Kørsel til specialtilbud

Kørsel til specialtilbud

Der kan bevilges transport, når en elev er visiteret til et specialtilbud i Egedal Kommune, eller anden kommune.

Ansøgninger om transport bevilges efter gældende regler jf. Lov om folkeskolen § 26 og Bekendtgørelse af elever i folkeskolen, BEK nr. 25 af 10/01/1995.