Skip to content back to nav
 
 

Sygekørsel

Barn med brækket ben

Hvis dit barn kommer til skade, er kommunen forpligtet til at sørge for befordring - enten ved at udbetale kørselsgodtgørelse til forældrene eller med bus eller taxa.

Hvis dit barn kommer til skade og ikke selv kan komme til skolen, skal du som forælder indhente attest fra læge, skadestue eller hospital, som dokumenterer behovet for sygetransport - herunder start og slutdato. Denne dokumentation skal vedlægges ansøgningen om sygetransport.