Skip to content back to nav
 
 

Høreapparater og hjælpemidler

Teleslynge

Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt, hvilke behandlingsmuligheder der er for at dække dit høretab.

Finder ørelægen dig berettiget til behandling med høreapparat, hjælper han dig med at udfylde en ansøgning.

Kontakt altid Region Hovedstaden på tlf. 3866 5000 for at søge om høreapparater.

Frit valg af leverandør 

Når du er fundet berettiget til høreapparatsbehandling, kan du frit vælge, hvorfra du ønsker dit høreapparat. Vær opmærksom på at selv, om du er blevet henvist til én leverandør, giver henvisningen dig altid ret til frit at vælge en anden.

Er du over 18 år, kan du vælge en privat, godkendt leverandør af høreapparater, eller du kan få behandling på en offentlig høreklinik. 

Vælger du en offentlig høreklinik, skal du levere høreapparatet tilbage, når du ikke bruger det længere. Hvis du er under 18 år, skal du bruge en offentlig høreklinik. 

Batterier

Der kan bestilles batterier til dine høreapparater hos Siemens, følg dette link. 
 

Udskiftning af høreapparat fra privat leverandør 

Du kan få udskiftet dit høreapparat efter fire år, hvis du har valgt en privat leverandør. Tidsfristen gælder separat for hvert høreapparat. Du kan få hjælp til at udskifte høreapparatet, inden de fire år er gået, hvis:

  • Din hørelse forværres
  • Du ikke kan bruge det gamle høreapparat længere på grund af legemlige forandringer eller slitage
  • Høreapparatet går tabt ved brand, tyveri eller lignende

Du skal dokumentere dit behov for hjælp gennem en erklæring fra læge, leverandør eller politi. 

Ønsker du at søge om høreapparater skal du kontakte Region Hovedstaden på tlf. 3866 5000.