Skip to content back to nav
 
 

Barselsdagpenge og Udbetaling Danmark

Billede af en babyfod

Udbetaling Danmark udbetaler dine barseldagpenge.

I har som forældre ret til at holde barselsorlov, når I får et barn. De fleste kan få barseldagpenge under orlov i stedet for den indkomst, I ellers ville have modtaget.

Det er din situation, der afgør, om du kan få barselsdagpenge.

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler barselsdagpenge til dig.
 

På borger.dk kan du få svar på følgende

  • Ofte stillede spørgsmål
  • Hvilke frister skal du huske
  • Beregn og planlæg din orlov

Gå til borger.dk.

Hvis du som arbejdsgiver vil vide mere

Arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser skal anmelde barselsfravær digitalt til Udbetaling Danmark på virk.dk/nemrefusion. Det er også her, at virksomheder søger om refusion for den løn, som de udbetaler under fraværet.

Hvis du har yderligere spørgsmål om barselsdagpenge kan du læse herom på Udbetaling Danmarks hjemmeside evt. kontakte dem på tlf. 7012 8064.