Skip to content back to nav
 
 

Fødselsanmeldelse

Et barns fødsel skal anmeldes og det er som oftes jordemoderen der foretager anmeldelsen.

Det er derfor kun hvis fødslen er sket uden jordemoder, at du som forældre skal anmelde fødslen. Du kan anmelde fødslen på personregistering.dk

Barnet modtager efterfølgende et cpr.nr og en fødselsattest