Skip to content back to nav
 

Ny lov om fripladstilskud

Penge - højt opløseligt

Modtager du økonomisk friplads til dit barn i dagtilbud, skal du være opmærksom på ny lov fra den 1. januar 2016.

Fra den 1. januar 2016 ændres loven om økonomisk friplads i dagtilbud, klub og skolefritidsordning.
Den nye lov betyder, at der automatisk sker en genberegning af den økonomiske friplads hver måned.
Vær opmærksom på at feriepenge medregnes når de optjenes - og ikke når de udbetales.
Feriepenge der udbetales med lønnen den 30. april,  medregnes i den samlede indtægt i den måned de bliver udbetalt.

Er du bevilget hel-/delvis økonomisk friplads til betaling af dit barns dagtilbud, kan du derfor modtage opkrævninger der er forskellige måned for måned, hvis/når den samlede  husstandsindkomst ændrer sig i en eller flere måneder i løbet af året.

Beregningen sker ud fra indkomstregistret hos SKAT.
Alle indtægter - med undtagelse af indtægter hos selvstændigt erhvervsdrivende - indberettes månedligt til indkomstregistret. Indberetningen sammenholdes med de oplysninger der er givet på din fripladssag.
Det betyder, at der ved evt. ændringer i din indkomst - både ved stigning og fald - vil blive foretaget en ny beregning, som du vil få besked om via digital post.
Ved varig indkomstændring skal du sende en ny ansøgning via Digital Pladsanvisning.

Modtager du fripladstilskud når de nye regler træder i kraft, overgår du automatisk til de nye regler og skal derfor ikke søge på ny, for at være berettiget til tilskuddet.

Ændringer i husstanden

Har dit fripladstilskud været stoppet i en periode på 3 måneder pga. ændringer i din indkomst, skal du søge på ny.
Fra januar 2016 skal du ikke løbende orientere Egedal Kommune om indkomstændringer ( dem modtager vi automatisk ) - men du stadig give os besked, hvis der er ændrede forhold i husstanden.

Efterregulering

Regulering af fripladstilskud for 2015, sker efter de gamle regler.