Skip to content back to nav
 
 

Økonomisk friplads

Penge - højt opløseligt

Modtager du økonomisk friplads til dit barn i dagtilbud, skal du være opmærksom på den nye lov, der trådte i kraft den 1. januar 2016.

Fra den 1. januar 2016 er loven om økonomisk friplads i dagtilbud, klub og skolefritidsordning ændret.

Den nye lov betyder, at der automatisk sker en genberegning af den økonomiske friplads hver måned.
Vær opmærksom på at feriepenge medregnes når de optjenes - og ikke når de udbetales.
Feriepenge der udbetales med lønnen den 30. april,  medregnes i den samlede indtægt i den måned de bliver udbetalt.

Er du bevilget hel-/delvis økonomisk friplads til betaling af dit barns dagtilbud, kan du derfor modtage opkrævninger der er forskellige måned for måned, hvis/når den samlede  husstandsindkomst ændrer sig i en eller flere måneder i løbet af året.

Beregningen sker ud fra indkomstregistret hos SKAT.
Alle indtægter - med undtagelse af indtægter hos selvstændigt erhvervsdrivende - indberettes månedligt til indkomstregistret. Indberetningen sammenholdes med de oplysninger der er givet på din fripladssag.
Det betyder, at der ved ændringer i din indkomst - både ved stigning og fald - vil blive foretaget en ny beregning.
Du vil modtage en agterskrivelse om ny beregning i din e-boks.

Ved varig indkomstændring skal du sende en ny ansøgning via Digital Pladsanvisning.

Ændringer i husstanden

Har dit fripladstilskud været stoppet i en periode på 3 måneder pga. ændringer i din indkomst, skal du søge på ny.
Fra januar 2016 skal du ikke løbende orientere Egedal Kommune om indkomstændringer ( dem modtager vi automatisk ) - men du skal  stadig give os besked, hvis der er ændrede forhold i husstanden.