Skip to content back to nav
 
 

Børn ved skilsmisse

Billede af en bamse

Hvis I går fra hinanden, er barnets forhold noget af det vigtigste at blive enige om. Det gælder især, hvor barnet skal bo, og hvor ofte I kan være sammen med barnet.

Hvis I i forvejen har fælles forældremyndighed, fortsætter den, selv om I
bliver separeret eller skilt.

Fælles forældremyndighed efter en skilsmisse betyder, at I sammen skal drage
omsorg for barnet. Det vil sige, at I skal være enige om væsentlige
beslutninger vedrørende barnet. Den forælder, barnet bor hos, kan dog selv bestemme mange af de forhold, der angår barnets daglige liv.

Hvor skal barnet bo

I kan altid selv aftale indbyrdes, hvem af jer barnet skal bo hos. Denne
aftale behøver I ikke involvere statsforvaltningen i. Hvis I er uenige om, hvor
barnet skal bo, skal I kontakte Familieretshuset.

Samvær med begge forældre

Jeres barn har ret til at være sammen med begge sine forældre.

I har som forældre fælles ansvar for at sikre, at samværet fungerer godt for barnet.

I kan selv lave en aftale om samvær. En sådan aftale er lige så bindende som en afgørelse, der er udarbejdet af statsforvaltningen. I behøver kun at involvere Statsforvaltningen, hvis I ikke selv kan blive enige. Man har altid mulighed for at ændre aftalen og man kan til enhver tid få den noteret i et samværsdokument hos Statsforvaltningen. 

Fælles ansvar for samvær

I har som nævnt forældre begge et ansvar for, at jeres barn har samvær, og at
samværet fungerer godt for jeres barn. Det betyder blandt andet, at I skal
samarbejde om jeres barns transport i forbindelse med samværet, og at I skal
dele udgifterne til transporten.

Hvis I er uenige om samværet

Hvis I ikke kan blive enige om, hvordan samværet skal være, vil
statsforvaltningen kunne hjælpe jer med at finde frem til en løsning. Det kan
f.eks. ske gennem et vejledningsmøde, børnesagkyndig rådgivning eller
konfliktmægling.

Hvis jeres barn er over 10 år, har barnet selv mulighed for at få hjælp fra
statsforvaltningen, hvis barnet er utilfreds med de aftaler der er indgået -"Kun for børn - Statsforvaltningen" 

Du kan læse om de økonomiske forhold ved børn og skilsmisse på siden "Økonomi - børn og skilsmisse"