Skip to content back to nav
 
 

Økonomi - børn og skilsmisse

penge3.jpg

Der er meget at forholde sig til når man går fra hinanden, en af de store udfordringer kan være økonomien.

Børnebidrag mv.

I har pligt til at forsørge jeres barn, til det fylder 18 år. Den af jer, der ikke har barnet boende, skal som udgangspunkt betale børnebidrag til den forælder, som forsørger barnet. Hvis I har en deleordning, hvor barnet er nogenlunde lige meget hos hver, kan en forælder opfylde sin pligt til at forsørge barnet, ved enten at betale for nogle af de ting barnet har brug for i sin dagligdag, eller ved at betale børnebidrag til den forælder, hvor barnet har adresse. 

Satserne for det samlede børnebidrag ændres hvert år pr. 1 januar.

Alt efter forældrenes bruttoindtægt og antallet af børn, man skal forsørge,
kan der lægges et yderligere tillæg til bidraget. Dette tillæg beregnes ud fra
det faste grundbeløb.

Kan I ikke blive enige om beløbet, kan I overlade afgørelsen til
statsforvaltningen, der så fastsætter børnebidragets størrelse.

Børnetilskud

Man har som enlig forsørger ret til at få børnetilskud, dette udbetales af Udbetaling Danmark og søges digitalt på Borger.dk. For at være berettiget til børnetilskud skal man være reelt enlig, det vil sige at der ikke er andre i husstanden der bidrager til husholdningen. Det betyder blandt andet, at så længe du bor under samme tag som den anden forælder, kan der ikke udbetales børnetilskud, heller ikke selv om I er separeret/skilt.

Økonomisk friplads

Det kan være, at du, som enlig forsørger, har ret til at få nedsat betalingen til daginstitution. Tilskuddet afhænger af husstandsindkomsten. Du søger digitalt på Borger.dk

 

 

borger.dk

borger.dk