Skip to content back to nav
 
 

Egedal Familiehus

Familiehuset

Et trygt frirum for unge og familier, der har brug for hjælp til at komme videre

Familiehuset er Egedal Kommunes eget midlertidige botilbud: hvor børn, unge og familier med udfordringer kan få den relevante støtte tæt på deres lokalmiljø, så de sociale relationer kan bevares.

Pædagogikken er fleksibel og tilpasses den enkeltes behov for redskaber. I Familiehuset er fællesskabet også en del af pædagogikken og beboerne skal støtte hinandens dagligdag.

Målgruppe

Familiehuset er til dem, der har brug for mere støtte end hvad de kan gives i eget hjem - men hvor en anbringelse vil være for stor en indgriben.

Familiehuset har plads til to familier (med børn og unge mellem 0-14 år) samt tre unge i alderen 12-18 år.

Beboerne henvises som en del af den handleplan, der udarbejdes i samarbejde med kommunens rådgivere.

Arbejdsmetoder

Behandlingens formål er at beboeren opnår indsigt i egen problemstilling samt egne styrker og reaktionsmønstre, og udvikler disse for at komme i trivsel og indgå i varige og respektfulde relationer med netværk. 

Familiehuset har ikke én pædagogisk retning, men benytter sig af en lang række redskaber baseret på observationer. Pædagogikken støtter op om beboernes dagligdag og har fokus på at skabe rammer om en hverdag, som beboerne kan tage med hjem.

Adresse:

Stenløse Syd, Barnekæret 2, 3660 Stenløse.

Kontakt:

Louise Tolver Schmidt, Fagligleder for Egedal Familiehus, Louise.Schmidt@egekom.dk.