Skip to content back to nav
 
 

Baggrunden for Egedal Familiehus

Egedal Familiehus er godt på vej

Arkitekterne Mangor og Nagel har tegnet et fantastisk flot hus, der arkitektonisk kan rumme de visioner og behov som, Egedal Familiehus skal indfri.

Processen

Processen med at få designet og tegnet et Familiehus der kunne efterleve de ønsker og behov medarbejdere og politikere havde defineret, blev skudt i gang i samarbejde mellem de medarbejdere der skal arbejde i huset og tegnestue Signal som gik sammen om, at forme den pædagogiske vision. Dernæst gik administrationen i gang på tværs af fagcentre, at afdække hvilke muligheder der var for opførelse af et Familiehus.
De fremlagte forslag blev efterfølgende behandlet i Byrådet, der den 16. december 2016 traf beslutning om at opføre Egedal Familiehus på Barnekæret 2. 

Barnekæret 2 

At valget faldt på Barnekæret 2 er ikke en tilfældighed. Dette skete bl.a. på baggrund af nærhed til indkøbsmuligheder, nærhed til kollektiv transport samt muligheder for fælles brug af Multihyttes fantastiske udendørs muligheder for børn at boltre sig på.

Arkitekterne Mangor og Nagel vandt opgaven og har tegnet et fantastisk flot hus, der arkitektonisk kan rumme de visioner og behov som, Egedal Familiehus skal indfri.

Finansiering

Huset er lånefinansieret via Social- og Indenrigsministeriets restlånepulje 2015, hvor Egedal Kommune har lånt 14,124 millioner kroner. Byggeriet forventes dog at blive ca. to millioner kroner dyrere, primært fordi en stigende efterspørgsel på byggemarkedet hæver priserne.

Egedal Kommune har derfor valgt at reducere udgifterne til materialer.

De ekstra penge bliver fundet inden for den eksisterende anlægsramme for 2016, hvor der er et mindre forbrug.