Skip to content back to nav
 
 

Cool kids - for børn med angst

cool kids

Gruppetilbud, der hjælper børn og unge, samt deres forældre, med at håndtere angst.

Cool Kids er et gruppebaseret behandlingsforløb, hvor børn og forældre lærer konkrete redskaber, som gør det muligt at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen.
Cool Kids programmet bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi.
I Cool Kids gruppeforløb deltager 5 til 6 jævnaldrende børn sammen med deres forældre.
Børnene møder andre børn med lignende vanskeligheder og forældrene får
mulighed for at udveksle erfaring. Det er vigtigt at begge forældre så vidt muligt deltager i forløbet og møder de samme angsthåndteringsmetoder som børnene, så familien får et fælles sprog og en fælles tilgang til angstproblematikken.
I forløbet opdeles børnene efter alder:
"Cool Kids" for de 9-12 årige og deres forældre
"Chilled" for de 13-17 årige og deres forældre.