Skip to content back to nav
 
 

Søskendegruppe - kursus for unge

Unge piger der sidder

Frirum og læring for unge med søskende, der har fysiske eller psykiske udfordringer.

Det fylder meget i familien, når et barn har fysiske eller psykiske udfordringer. Også for en søskende.
Søskendegruppen er et tilbud til familiens berørte børn, hvor de kan være sammen og blive klogere på deres situation: 

De unge får

  • viden om deres søskendes udfordringer
  • redskaber til at håndtere svære situationer i hverdagen
  • hjælp til at forstå egne følelser 
  • et fællesskab og tilhørsforhold til andre i samme situation, så de kan opleve identifikation og genkendelse 
  • mulighed for at udveksle erfaringer under strukturerede rammer

Gruppen fungerer også som et frirum, hvor det er gruppens deltagere og deres følelser der er i fokus - og ikke deres søskende, som i hverdagen typisk får og kræver meget opmærksomhed af forældre og andre familiemedlemmer.

For unge mellem 14 og 18 år. 

Læs mere her.