Skip to content back to nav
 
 

Råd- og vejledning til børn, unge og voksne

pårørende

Hjælp til familier, børn, unge og voksne med problemer, som er svære at finde løsninger på.

Egedal Kommunes Råd- og vejledningsteam er klar til at hjælpe børn, unge og deres forældre, hvis der er bekymring for et barn/en ung.

Rådgivning til forældre

Du kan som forælder til et barn eller en ung under 18 år få gratis råd og vejledning. Du kan f.eks. søge råd og vejledning, hvis du er bekymret for dit barns trivsel eller støder på vanskeligheder i opdragelsen,  som du har svært ved at løse.

Rådgivning til børn og unge

Er du under 18 år kan du også få gratis råd og vejledning uden dine forældres tilladelse, og du har ret til at være anonym. Har du behov for anden støtte end råd og vejledning, vil det kræve dine forældres tilladelse.

Afklaring af behov for hjælp og støtte

Har I som familie kontakt med Center for Social Service skal I i samarbejde med en rådgiver afdække, om I har vanskeligheder, som I med råd og vejledning selv kan løse, eller som barnet eller den unge har behov for særlig støtte til. 

Råd- og vejledningsteamet

Råd- og vejledningsteamet modtager alle spørgsmål og henvendelser fra borgere, som ikke i forvejen har kontakt med en sagsbehandler i centeret.

Teamet modtager underretninger vedrørende børn og unge, både fra kommunens skoler, daginstitutioner, klubber og fra andre.

Råd- og vejledningsteamet tilbyder råd og vejledning, herunder anonym rådgivning. Det kan f.eks. være ved henvendelse fra samarbejdspartnere eller modtagelse af underretninger.

Der er i teamet ansat fire medarbejdere, der alle har et bredt kendskab til lov om social service. Medarbejderne er tværfagligt sammensat og har videreuddannelse inden for samtaleteknik og behandlingsarbejde. 

Du har ret til fem samtaler

Råd- og vejledningsteamet kan højst tilbyde fem samtaler i et forløb.

Hvis et råd- og vejledningsforløb ikke er tilstrækkelig hjælp, sikrer teamet, at de relevante fagpersoner tilknyttes barnet, den unge, den voksne og deres familie således, at alle modtager den hjælp, de har behov for.

Kontakt 

Råd- og vejledningsteamet er fysisk placeret på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke. 

Du kan kontakte Råd- og vejledningsteamet inden for kommunens almindelige åbningstider på tlf. 7259 6523. Teamet kan ligeledes kontaktes via teamets fællespostkasse radgivningsteamet@egekom.dk.

Teamet besvarer mails inden for 48 timer, dog med undtagelse af weekender og helligdage.  

Øvrig information

Hvis problemet er af mere social eller økonomisk karakter, kan kommunens Borgerkoordinator muligvis hjælpe dig. Borgerkoordinatoren er socialfaglig uddannet og ansat på Borgertorvet.