Skip to content back to nav
 
 

Særlig støtte til børn og unge

Billed af skateboard

Hvert barn eller ung skal have den optimale støtte med udgangspunkt i egne ressourcer og udfordringer.

Hvis der er bekymring for et barn og det vurderes, at barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte, skal der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. Undersøgelsen skal afdække ressourcer og vanskeligheder i forhold til barnet eller den unge, familien og netværket.

På baggrund af undersøgelsen vurderes det, om barnet eller den unge har behov for særlig støtte og om der er grundlag for, at iværksætte foranstaltninger. En foranstaltning kan f.eks. være familiebehandling, kontaktperson til barnet/den unge, aflastning uden for hjemmet eller døgnophold uden for hjemmet.

En stor del af de tilbud, der gives til børn, unge og familier i Egedal Kommune varetages af Tofteparken.

Familierådslagning

I Egedal Kommune arbejder vi målrettet på inddragelse af barnets eller den unges netværk og kan tilbyde familierådslagning.

Ved en familierådslagning samles barnet og forældre med familie, venner eller andre, som familien tillægger betydning. De skal tale sammen og lægge en plan for, hvad der skal til for, at barnet eller den unge kan få det bedre. I en familierådslagning bliver familien og det inviterede netværk, aktivt inddraget og opfordret til at komme med relevante og realistiske forslag til, hvad der er den bedste løsning for barnet eller den unge.

Det inviterede netværk kender barnet og familien og den hverdag, som planen skal fungere i. Derfor har de mulighed for at pege på en plan, som er målrettet barnet og den enkelte familie og de udfordringer og ressourcer, de har. Forældre kan sammen med barnets øvrige familie og netværk pege på løsninger, som vi professionelle kan have svært ved at finde.