Skip to content back to nav
 
 

Tofteparken

Bille af tre piger på række

Tofteparken er blandt andet for børn, unge og familier, som er blevet henvist hertil af Egedal Kommune. Familiekonsulenter og psykologer arbejder målrettet med at hjælpe børn, unge og deres familier i deres udvikling og trivsel.

Formålet er, at sikre børn, unge og deres families udvikling og trivsel. Familiekonsulenterne yder forskellige former for rådgivning, målrettet støtte og behandling til familier med børn og unge. Vi har konsulenter med viden om bl.a. familiebehandling, ADHD, autisme og andre handicap.

Ydelser i Tofteparken:

  • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
  • Familiebehandling
  • Kontaktperson for unge
  • Støttet og overvåget samvær
  • Forældrekursus til familier med børn med ADHD eller autisme
  • Kortere rådgivningsforløb til familier med nydiagnosticerede børn inden for handicapområdet
  • Gruppeforløb for børn, unge og familier
  • Psykolog samtaler
  • Supervision til plejefamilier
  • Kursus til nydiagnosticerede og i konflikthåndtering

Henvisning til Tofteparken

Du og din familie kan blive henvist til Tofteparken som en del af den handleplan, der udarbejdes i samarbejde med kommunens rådgiver.

Adresse

Tofteparken har adresse på Tofteparken 13 og 15 i Ølstykke. Vi ligger i gåafstand fra Ølstykke station. Se kort over Tofteparken her.