Skip to content back to nav
 
 

Ungdomsvejledning

Billed af tre piger

Ungdoms Uddannelsescenter (UU) i Egedal og Frederikssund varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen af unge i grundskolen og frem til de er fyldt 25 år.

Egedal og Frederikssund kommuner tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning af elever i grundskolen, for unge uden ungdomsuddannelse, og vejledning af unge, der har fravalgt et uddannelsesforløb, eller evt. ønsker omvalg.
Der er  især fokus på unge, der har særlig behov for vejledning.

UU- vejlederne har tæt kontakt til både de unge, skoler, forældre, uddannelsessteder, arbejdsmarkedet og andre med indflydelse på de unges uddannelses- og erhvervsbetingelser.
Desuden er alle UU-vejlederne forankret både lokalt, regionalt og nationalt i forskelligt udviklingsarbejde, der sikrer høj kvalitet.

Har du brug for vejledning, skal du kontakte UU-Vest. Oplysningerne finder du under "Læs også"