Skip to content back to nav
 
 

Reparation af hjælpemiddel

Teleslynge

Hvis du har brug for, at få dit hjælpemiddel repareret eller udskiftet, skal du søge kommunen om en bevilling.

Du skal søge kommunen om, at få repareret/udskiftet dit hjælpemiddel.
Når din ansøgning er behandlet, vil du modtage en bevilling på reparationen og udskiftningen. 

Som udgangspunkt betaler kommunen ikke for reparation og udskiftning, du har foretaget, inden du har fået bevillingen.
I nogle tilfælde kan du låne et andet hjælpemiddel af kommunen i den periode, dit hjælpemiddel er til reparation.