Skip to content back to nav
 
 

Sundhedsplejen

Barn - Seks måneder.jpg

Sundhedsplejerskerne vejleder og giver gode råd til børnefamilier om trivsel og sundhed.

Sundhedstjenesten er et frivilligt og gratis tilbud til familier med spædbørn, småbørn og skolebørn.

Formålet er at bidrage til en generel sundhedsfremmende og sundhedsforebyggende indsats, som skal medvirke til  at sikre børn og unge en sund opvækst, og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. 

Sundhedstjenesten tilbyder:

  • Besøg under graviditeten, ved behov.
  • Hjemmebesøg i familier med børn i alderen 0-8 måneder.
  • Åbent hus arrangementer.
  • Konsulentbistand for dagtilbud og skoler om sundhed og trivsel.
  • Hygiejnetilsyn i dagtilbud og skoler.
  • Sundhedssamtaler og sundhedspædagogisk undervisning på skolerne.
  • Besøg  i dagtilbud af motorikkonsulent, til børn med sansemotoriske vanskeligheder.
  • Samtaler med børn og unge - og deres forældre - med særlige behov.

Årsrapport og kvalitetsstandarder for småbørn og skolebørn kan du se på Sundhedstjenestens egen hjemmeside.