Skip to content back to nav
 
 

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Billed af tre piger

UU Egedal varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen af unge i grundskolen og frem til de er fyldt 25 år.

Egedal Kommune tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning af elever i grundskolen, for unge uden ungdomsuddannelse, og vejledning af unge, der har fravalgt et uddannelsesforløb, eller evt. ønsker omvalg. Der er især fokus på unge, der har særlig behov for vejledning.

UU-vejlederne har tæt kontakt til både de unge, skoler, forældre, uddannelsessteder, arbejdsmarkedet og andre med indflydelse på de unges uddannelses- og erhvervsbetingelser.

Desuden er alle UU-vejlederne forankret både lokalt, regionalt og nationalt i forskelligt udviklingsarbejde, der sikrer høj kvalitet.