Skip to content back to nav
 
 

Voksne med handicap

Egedal Kommune yder støtte til handicaprelaterede ydelser f.eks, botilbud til voksne, hjælpemidler og boligændringer. Du kan også søge støtte til transport, ledsagelse, merudgifter for voksne med handicap eller anden form for støtte, f.eks. i forbindelse med en psykisk lidelse.

Papirklip

Råd og vejledning

Rådgivere tilbyder råd og vejledning til personer med handicap.

Læs mere
 
Penge1.jpg

Hvis du har et handicap kan du blandt andet få råd og vejledning om, hvilke støtteforanstaltninger du kan modtage ved at henvende dig i Cent...

Læs mere
Hus på mark.jpg

Botilbud til voksne med handicap.

Læs mere
Bred og blå å.jpg

Hvis du har en sindslidelse, kan Egedal Kommune tilbyde støtte, hvor målet er, at du bliver i stand til at leve et, for dig, tilfredsstillen...

Læs mere
Handicappolitik

Handicapbil, boligændringer, Borgerstyret Personlig Assistance.

Læs mere