Skip to content back to nav
 
 

Voksne med handicap

Egedal Kommune yder støtte til handicaprelaterede ydelser f.eks, botilbud til voksne, hjælpemidler og boligændringer. Du kan også søge støtte til transport, ledsagelse, merudgifter for voksne med handicap eller anden form for støtte, f.eks. i forbindelse med en psykisk lidelse.

Papirklip

Råd og vejledning

Rådgivere tilbyder råd og vejledning til personer med handicap.

Læs mere
 
Penge1.jpg

Hvis du har et handicap kan du blandt andet få råd og vejledning om, hvilke støtteforanstaltninger du kan modtage ved at henvende dig i Cent...

Læs mere
Hus på mark.jpg

Botilbud til voksne med handicap.

Læs mere

Du kan ansøge Egedal Kommune om støtte til boligændringer, hvis dit funktionsniveau er varigt nedsat fysisk eller psykisk.

Læs mere
Biler på ladevej i snevjer.jpg

Støtte til handicapbil kan bevilliges, hvis du på grund af en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ikke kan passe et arbejde, g...

Læs mere

Du kan ansøge Egedal Kommune om handicapkørsel, hvis du er svært bevægelseshæmmet og ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Læs mere
Ældre ved handicapbus og transport.jpg

Hvis du har en betydelig og varig funktionsnedsættelse og et behov, der gør det nødvendigt, at yde ganske særlig støtte til pleje, overvågni...

Læs mere
Gangstativ

Du kan ansøge Egedal Kommune om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder, hvis du har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Læs mere
Bred og blå å.jpg

Hvis du har en sindslidelse, kan Egedal Kommune tilbyde støtte, hvor målet er, at du bliver i stand til at leve et, for dig, tilfredsstillen...

Læs mere