Skip to content back to nav
 
 

Botilbud til voksne

Hus på mark.jpg

Botilbud til voksne med handicap.

Egedal Kommune tilbyder ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold til borgere, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling.

Visitering til botilbud

Visitering til botilbud, sker ud fra borgerens behov for støtte.
Det er teamet Voksne med handicap, der visiterer til botilbud.

Adresser

Egedal Kommunes Bo og Aktivitetscenter er opdelt i to afdelinger:

  • Afdeling Søvænge har adresse i Ølstykke og ligger tæt på Ølstykke station
  • Afdeling Skelhøj ligger på Jægerbakken 40, 3670 Veksø

Her kan du læse mere om Egedal Kommunes Bo og Aktivitetscenter