Skip to content back to nav
 
 

Handicapbil

Biler på ladevej i snevjer.jpg

Støtte til handicapbil kan bevilliges ved en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller vanskeliggør mulighed for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil.

Sagsbehandling af din ansøgning

I forbindelse med behandling af din ansøgning om en handicapbil, skal du fremsende et ansøgningsskema til Egedal Kommune. Du vil herefter modtage et brev, hvoraf det fremgår, hvor lang sagsbehandlingstiden vil være. 

En del af sagsbehandlingen indeholder, at en sagsbehandlende ergoterapeut kommer på hjemmebesøg og sammen med dig laver forskellige tests, f.eks. gangstest.

Efter hjemmebesøget vil ergoterapeuten behandle din ansøgning og fremsende en skriftlig afgørelse. 

Lånebetingelser

For at få bevilget handicapbil kræves et stort kørselsbehov.
Støtten gives som et rentefrit lån, hvoraf en beregnet andel kan være afdragsfri,  mens den afdragspligtige del af lånet tilbagebetales over 6 år i 72 rater. 
Beregningen sker på grundlag af personlig indkomst og vurdering af bilbehov. 

Støtten kan bl.a. omfatte nedenstående, afhængig af dit handicap:

  • Fritagelse for vægtafgift 
  • Hel eller delvis fritagelse for afgift efter brændstofforbrug 
  • Tilskud til køreundervisning
  • Tilskud til særlig indretning af bil, f.eks. automatgear, drejesæde eller lift
  • Reparation af særlig indretning 

Støtten omfatter ikke øvrige reparationer eller vedligeholdelse. 
Hvis du tidligere har fået støtte til bil, kan du normalt først få støtte til udskiftning, når bilen er seks år gammel. 

Ansøgning

Hvis du ønsker at ansøge om handicapbil skal du kontakte Den Tværfaglige Myndighed, der behandler alle ansøgninger om handicapbil.

Du har mulighed for at indsende et ansøgningsskema elektronisk ved at klikke her.

Handicapparkeringskort

Du bestiller dit parkeringskort hos Danske Handicaporganisationer.