Skip to content back to nav
 
 

Borgerstyret Personlig Assistance

Ældre ved handicapbus og transport.jpg

Hvis du har en betydelig og varig funktionsnedsættelse og et behov, der gør det nødvendigt, at yde ganske særlig støtte til pleje, overvågning og ledsagelse, kan kommunen bevilge tilskud til ansættelse af en eller flere hjælpere - såkaldt Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance kan sikre, at personer med omfattende funktionsnedsættelse kan fastholde og opbygge et selvstændigt liv med høj grad af selvbestemmelse.

For at du kan få bevilget Borgerstyret Personlig Assistance skal du i høj grad være afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner og have et omfattende behov for personlig pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand.