Skip to content back to nav
 
 

Handicapbil

bil handicap

Støtte til handicapbil kan bevilliges, hvis du på grund af en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ikke kan passe et arbejde, gennemføre en uddannelse eller komme omkring i hverdagen, uden brug af bil.
Det forudsætter, at du har et stort kørselsbehov, som du ikke kan få dækket ved hjælp fra det offentlige, individuel handicapkørsel, eller ganghjælpemidler f.eks. kørestol eller el-scooter.

Sagsbehandling af din ansøgning

I forbindelse med behandling af din ansøgning om støtte til køb af bil, skal du fremsende et ansøgningsskema og kopi af dit kørekort til Egedal Kommune.

Du vil herefter modtage et brev, hvoraf det fremgår, hvor lang sagsbehandlingstiden vil være. Du modtager ydermere et oplysningsskema, som vi beder dig returnere til Egedal Kommune.

En del af sagsbehandlingen indeholder, at en sagsbehandlende ergoterapeut kommer på hjemmebesøg og sammen med dig laver en gangstest. Der indhentes desuden relevante oplysninger fra lægen, hospitaler mm. 

Efter hjemmebesøget vil ergoterapeuten behandle din ansøgning, og fremsende en skriftlig afgørelse. 

Er du berettiget til støtte til køb af bil, afprøves der bil hos forhandler, med henblik på at finde bedst egnet og billigste bil.

Lånebetingelser

Støtten bliver givet som et rentefrit lån, hvoraf en beregnet andel kan være afdragsfri,  mens den afdragspligtige del af lånet tilbagebetales over 8 år i 96 rater. Størrelsen af den del af lånet, der skal betales tilbage, afhænger af din personlige indkomst.

Støtten kan bl.a. omfatte nedenstående, afhængig af dit handicap:

  • Fritagelse for vægtafgift 
  • Hel eller delvis fritagelse for afgift efter brændstofforbrug 
  • Tilskud til køreundervisning
  • Tilskud til særlig indretning af bil, f.eks. automatgear eller lift
  • Reparation af særlig indretning 

Støtten omfatter ikke øvrige reparationer eller vedligeholdelse, brændstof eller forsikringer. 

Er du bevilliget bil før 1. januar 2018, kan du søge om udskiftning, når bilen er 6 år gammel. Har du fået bevilliget bil efter 1. januar 2018, kan du søge om udskiftning, når bilen er 8 år gammel. 

Ansøgning

Hvis du ønsker at ansøge om handicapbil skal du kontakte Den Tværfaglige Myndighed, der behandler alle ansøgninger om handicapbil.

Du har mulighed for at indsende et ansøgningsskema elektronisk ved at klikke her.

Handicapparkeringskort

Du bestiller dit parkeringskort hos Danske Handicaporganisationer.