Skip to content back to nav
 
 

Handicapkørsel/flexhandicap

bus handicap

Du kan ansøge Egedal Kommune om handicapkørsel/flexhandicap, hvis du er svært bevægelseshæmmet eller blind/stærkt svagsynet og ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Forudsætningerne for at du kan få bevilget et kollektivt trafiktilbud til fritidskørsel med Movia Flextrafik i form af handicapkørsel fra dør til dør er, at:

  • Du er svært bevægelseshæmmet og benytter et ganghjælpemiddel (ved svært bevægelseshæmmet forstås kørestolsbrugere og personer, der bruger ganghjælpemidler som krykkestokke og rollator og lignende) 

  • Du er blind eller stærkt svagsynet (ved blind og stærkt svagsynet forstås personer med synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller mindre samt personer med komplikationer - fx synsfeltindskrænkning - der gør, at man ser mindre end 10 pct.

  • Du bor i hovedstadsområdet

  • Du er fyldt 18 år

Ansøgningsskema

Du kan hente ansøgningsskemaet her. Du skal være opmærksom på, at skemaet skal printes ud og sendes/afleveres til Borgertorvet. 

Du kan kontakte Borgertorvet på telefon 7259 6000 eller ved at skrive til F_CBK_MOVIA@egekom.dk. Borgertorvet behandler alle ansøgninger om handicapkørsel. Mailen er ikke en sikker mail, du bør derfor ikke sende personfølsomme oplysninger denne vej, men i stedet bruge din digitale postkasse via borger.dk eller e-boks.