Skip to content back to nav
 
 

Hjælpemidler

Gangstativ

Du kan ansøge Egedal Kommune om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder, hvis du har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er mange hjælpemidler, som kan lette din daglige tilværelse og gøre det muligt selv, at være mere aktiv i hverdagen.

Hjælpemidler er produkter, som afhjælper en nedsat funktionsevne og letter den daglige tilværelse.

Når Kommunen behandler din ansøgning om et hjælpemiddel, ser vi blandt andet på varighedsprincippet. Det betyder, at de helbredsmæssige forhold ikke bliver bedre indenfor en overskuelig fremtid. Det betyder også, at der i lang tid fremover skal være behov for hjælpemidlet for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. 

Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, når hjælpemidlet:

  • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
  • I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet
  • Er nødvendigt for, at pågældende kan udøve et erhverv

Ferieudlån

Ved midlertidig ophold i en anden kommune, f.eks. ved ferie af en vis varighed, gælder det, at hjemkommunen skal sørge for at stille de nødvendige hjælpemidler til rådighed. Dog gælder den kommunale forpligtigelse kun for de hjælpemidler, som ikke umiddelbart kan tranporteres med den, for pågældende, valgte og sædvanlige befordringsmiddel.

Undtagelser fra ovennævnte er:

  • Hjælpemidler, der primært er nødvendige, af hensyn til plejepersonalet i den midlertidige opholdskommune
  • Hjælpemidler, der er nødvendige, som følge af et pludseligt opstået behov

Disse skal stilles til rådighed af den midlertidige opholdskommune.

Ansøgning

Ønsker du at ansøge om et hjælpemiddel, skal du kontakte Den Tværfaglige Myndighed, der behandler alle ansøgninger om hjælpemidler.

Du kan søge om udlånshjælpemidler (f.eks. kørestole, rollatorer, plejeseng).

Alle henvendelser og ansøgninger om hjælpemidler bliver registreret i Den Tværfaglige Myndigheds elektroniske journalsystemer jf. Persondataloven, herefter behandles sagen jf. Offentligheds- og Forvaltningsloven og reglerne om aktindsigt.

Ønsker du at søge om kropsbårne hjælpemidler (f.eks. benproteser, korsetter, støttestrømper).

Frit valg

Du har mulighed for frit valg af leverandør til det bevilgede hjælpemiddel, herunder at købe et dyrere end det Kommunen har bevilget.