Skip to content back to nav
 
 

Personer med en sindslidelse

Bred og blå å.jpg

Hvis du har en sindslidelse, kan Egedal Kommune tilbyde støtte, hvor målet er, at du bliver i stand til at leve et, for dig, tilfredsstillende og meningsfyldt liv på trods af de begrænsninger, en sindslidelse kan medføre.

Personer med en sindslidelse kan have brug for støtte til at klare hverdagen. Egedal kommune har flere specifikke tilbud til borgere med en sindslidelse, blandt andet:

  • Aktivitets- og samværstilbud
  • Støtte- og kontakt
  • Botilbud

Aktivitets- og samværstilbud

Vi har et samværs- og aktivitetstilbud til personer med sindslidelse på Tofteparken. Samvær- og aktivitetstilbudet kan bl.a. tilbyde personer med en sindslidelse deltagelse i socialt samvær, forskellige fritidsaktiviteter, rådgivning og gruppeaktiviteter af mere terapeutisk karakter. 

Du kan læse nærmere om rammerne for Værestedets faste møder for brugere og personale kaldet "Husmødet".

Støtte- og kontakt

Formålet med støtte- og kontakt er at opsøge, opbygge og sikre kontakt til borgere med en sindslidelse med udgangspunkt i den enkeltes egne ønsker, behov og præmisser. Hjælp kan bestå af forskellige indsatser fra opsøgende, kontaktskabende og brobyggende indsatser til støtte-kontaktpersoner og støtte i eget hjem. 

Botilbud

Vi har tre botilbud til personer med en sindslidelse. Botilbuddene er Bakkehuset, Dambo og Skovbo. 

Behov for hjælp

Hvis du har en sindslidende og har behov for hjælp og støtte, skal du henvende dig i Center for Social Service. Det er Center for Social Service, der visiterer til kommunens tilbud til personer med sindslidelse.

Du kan også modtage gratis råd og vejledning ved at henvende dig i Center for Social Service. Se yderligere under "Voksne i sociale vanskeligheder".

Akut hjælp til personer med sindslidelse

Såfremt der opstår behov for akut hjælp i forbindelse med en sindslidelse, kan du kontakte:

Psykiatrisk Skadestue Ballerup på telefon nr. 3864 5000 (omstilling via Herlev Hospital).

Den Psykiatriske Udrykningstjeneste er et supplement til de psykiatriske skadestuer, når de ikke kan benyttes på grund af personens tilstand. For at få kontakt til udrykningstjenesten skal man ringe til vagtlægen, der bedømmer, hvad der videre skal ske. Lægevagten træffes på telefon nr. 7013 0041.