Skip to content back to nav
 
 

Råd og vejledning

Papirklip

Rådgivere tilbyder råd og vejledning til personer med handicap.

Du kan modtage gratis råd og vejledning om, hvilke muligheder du har for at modtage støtte, hvis du har et handicap. Det kan være relevant for dig at modtage råd og vejledning, hvis du får en funktionsnedsættelse i forbindelse med et uheld, en sygdom eller andet.

Hvis du har haft en handicaprådgiver som barn, og du bliver 18 år, vil din sag blive overdraget til en rådgiver, der har særligt kendskab til lovgivningen for voksne med et handicap. Overdragelsen vil ske i et tæt samarbejde med din tidligere rådgiver.

Støtte til personer med handicap, kan blandt andet bestå af socialpædagogisk støtte, ledsagerordning, borgerstyret personlig assistance, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, botilbud eller økonomisk kompensation til dækning af merudgifter.  

Kontakt

Du kan modtage råd og vejledning ved at henvende dig i Center for Social Service, enten direkte til din rådgiver, hvis du allerede har én, eller til Råd- og vejledningsteamet, som tager sig af alle nye henvendelser.

Du kan kontakte Råd- og vejledningsteamet indenfor kommunens almindelige åbningstider på tlf. 7259 6523. Teamet kan ligeledes kontaktes via teamets fællespostkasse radgivningsteamet@egekom.dk.