Skip to content back to nav
 
 

Efterløn for fleksjobbere

Fleksydelse minder om efterløn, men er målrettet personer, der er visiteret til fleksjob

Du kan få fleksydelse, hvis du opfylder en række betingelser. Du skal blandt andet:

  • have nået din fleksydelsesalder
  • være i et fleksjob eller være visiteret til et fleksjob i mindst tre måneder
  • betale fleksydelsesbidrag
  • have optjent anciennitet i fleksydelsesordningen efter særlige regler

Udbetaling Danmark kontakter dig omkring tre måneder før, du når fleksydelsesalderen. Du vil få et brev med et ansøgningsskema og en vejledning om, hvordan du søger fleksydelse.

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse.

Har du spørgsmål om fleksydelse, kan du finde svar på borger.dk/fleksydelse.