Skip to content back to nav
 
 

Integration

For at sikre at du som nyankommen udlændinge får den bedst mulige start i det danske samfund, får alle nyankomne udlændinge tilbudt et integrationsprogram eller et introduktionsforløb

Egedal Kommunes integrationstilbud afhænger af om du skal have et integrationsprogram eller et introduktionsprogram.

Et integrationsprogram, henvender sig til dig som er flygtning og familiesammenført.

Et introduktionsforløb, henvender sig til dig som er  udlændinge, og kommet til Danmark for at arbejde, er studerende, au-pair, EU-borger eller er medfølgende familiemedlem.

Integrationsprogrammet

Integrationsprogrammet består af følgende elementer:

  • Danskuddannelse 
  • Beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud
  • Mentorstøtte - hvis Jobcenteret vurderer, dette er relevant

Omfanget og indholdet af integrationsprogrammet bliver fastlagt i en integrationskontrakt, som du indgår med Jobcenteret.

Det er obligatorisk at deltage i integrationsprogrammet.

Introduktionsforløbet

Introduktionsforløbet består af følgende elementer:

  • Danskuddannelse
  • Beskæftigelsesfremmende tilbud - for ledige

Yderligere information

Der henvises til www.borger.dk  eller www.nyidanmark.dk