Skip to content back to nav
 
 

Job og uddannelse for handicappede

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du blive kompenseret i forbindelse med dit arbejde

Personlig assistance

Har du en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du få personlig assistance, hvis du har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage dit job. Den personlige assistent kan eksempelvis hjælpe med praktiske arbejdsfunktioner.

Du kan søge om at få bevilliget personlig assistance i Jobcenteret.

Hjælpemidler

Har du en funktionsnedsættelse, kan du få bevilliget hjælpemidler, som kan kompensere for det handicap, du har i forbindelse med din arbejdsfunktion. De kompenserende hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Målet med ordningen er at gøre det muligt for en person med et handicap at udføre sit arbejde på lige fod med andre medarbejdere. Derfor er betingelsen for at få tilskud, at hjælpemidlet er afgørende for, at du kan udføre dit arbejde.

Du kan søge om at få bevilliget hjælpemidler i Jobcenteret.

Løntilskud til nyuddannede med en funktionsnedsættelse inden for de første 2 år (isbryderordning)

Er du nyuddannet med en funktionsnedsættelse, kan du blive ansat i løntilskud efter isbryderordningen. Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med funktionsnedsættelse mulighed for at få erhvervserfaring inden for det område, som uddannelsen har kvalificeret til.

Ansættelsen kan både ske i private og offentlige virksomheder. Du kan blive ansat med løntilskud i op til 12 måneder.

Du kan søge om at få bevilliget løntilskud i Jobcenteret.

Fortrinsadgang

Du har som handicappet mulighed for at få fortrinsadgang til ansættelsessamtaler.

Hvis du som handicappet søger job hos en offentlig arbejdsgiver, skal denne indkalde dig til ansættelsessamtale, hvis du opfylder de formelle uddannelseskrav til stillingen.