Skip to content back to nav
 
 

Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse

Er du ledig og ikke medlem af en a-kasse, kan du søge om kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse

Du kan modtage kontanthjælp, uddannelsehjælp eller integrationsydelse, hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie - og i øvrigt ikke har andre muligheder for forsørgelse. For at få kontanthjælp, uddannelsehjælp eller integrationsydelse skal du være tilmeldt Jobnet.dk som ledig.

Kontanthjælp
Du kan søge kontanthjælp, hvis du:

 • er over 30 år
 • er under 30 år og har en erhvervsuddannelse

Uddannelseshjælp
Du kan søge uddannelseshjælp, hvis du:

 • er under 30 år og IKKE har en erhvervsuddannelse

Når du er på uddannelseshjælp, bliver du mødt med krav om at gå i gang med en uddannelse hurtigst muligt.

Integrationsydelse

Du kan søge om integrationsydelse, hvis du:

 • ikke har haft ophold i Danmark, Færøerne og Grønland i 7 år ud af de seneste 8 år

Betingelser for kontanthjælp, uddannelsehjælp og integrationsydelse

 • Du eller din ægtefælle har ikke formue på over 10.000 kroner pr. person
 • Din ægtefælle kan ikke forsørge dig
 • Dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, for eksempel dagpenge eller pension med videre

Sådan søger du kontanthjælp, uddannelsehjælp og integrationsydelse

Før du kan søge om økonomisk hjælp, skal du melde  dig ledig hos Jobcenter Egedal ved personligt fremmøde. Du kan først få hjælp fra den dag du henvender dig personligt i Jobcenteret på rådhuset (link til åbningstider).

For at kunne behandle din ansøgning om hjælp, skal vi bede dig medbringe følgende dokumenter som fremgår af denne Huskeliste.

For at modtage kontant- og uddannelseshjælp skal du opfylde nedenstående betingelser:

 • Du har været udsat for en social begivenhed som f.eks arbejdsløshed, sygdom eller samlivsophør
 • Du kan ikke selv skaffe dig det nødvendige til dig eller din familie og du bliver ikke forsørget af andre
 • Du er ikke er berettiget til andre ydelser som dagpenge eller pension. m.m.

Samtaler med Jobcenteret

Første samtale bliver afholdt ved tilmelding. Du vil løbende blive indkaldt til individuelle samtaler, der afholdes ved personligt fremmøde.

Aktivering

Du skal være opmærksom på, at du som ledig skal deltage i de af Jobcenterets tilbud, der kan hjælpe dig på vej mod job eller uddannelse. Du kan læse mere under aktivering.

Hvis du er eller bliver syg 

Hvis du er syg, når du søger kontanthjælp, eller du bliver syg under din ledighedsperiode, vil du fortsat kunne modtage kontant- eller uddannelseshjælp.

Selvom du har sygemeldt dig på jobnet, skal du vide, at du har pligt til at møde til de samtaler, du er indkaldt til. Du kan ikke udeblive fra din samtale med henvisning til, at du har sygemeldt dig på jobnet. Du skal kontakte jobcenteret i tilfælde af sygdom.

Ferie

Du har ret til sammenlagt 4 ugers ferie med uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du:

 • har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder på det tidspunkt du ønsker at holde ferie, og
 • fået godkendt ferien af dit Jobcenter senest 14 dage før afholdelse

Bemærk, at du højst har ret til 2 ugers ferie ad gangen.