Skip to content back to nav
 
 

225 timers reglen og kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen kan få indflydelse på størrelsen af din ydelse

Kontanthjælpsloft

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du kan få samlet i særlig støtte, boligstøtte og kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Kontanthjælpsloftet betyder, at du får en økonomisk fordel ved at arbejde - selv få timer om ugen. Når du arbejder, er det kun en del af lønnen, der fratrækkes i din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Samtidig får du lov til at beholde mere af din særlige støtte eller boligstøtte.

Hvor meget kan du få?

Grænsen for, hvad du samlet set kan få, afhænger blandt andet af din alder, om du er forsørger, gift/ samlevende eller enlig. Hvis dine samlede ydelser er over grænsen, vil du få mindre i hjælp, særlig støtte eller boligstøtte.

Du kan se mere om grænserne i faktaarket omkring kontanthjælp

Overblik

VIDEO: se video om reglerne for kontanthjælpsloftet på Vimeos hjemmeside

225 timer reglen

Hvis du har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år, skal du fremover arbejde mindst 225 timer om året. Ellers kan din hjælp blive sat ned, og hvis du er gift, kan den helt bortfalde. Kun almindeligt ustøttet arbejde tæller med, dvs. at virksomhedspraktik og løntilskud ikke tæller med.

Der er en række tilfælde, hvor 225 timersreglen ikke gælder, blandt andet hvis Jobcentret vurderer, at din evne til at arbejde er meget begrænset.

Overblik

Du kan læse mere om 225 timersreglen i faktaarket eller få yderligere information på borger.dk om reglen for  225 timersreglen for ægtepar eller  225 timersreglen for ugifte.